Veikko Törrönen 2019-02-03T15:48:20+00:00

VEIKKO TÖRRÖNEN

Palvelumuotoilu eri tasoilla – Mitä, miksi, mihin ja miten?

Kun ympäröivät tekijät kuten työ, yhteiskunta ja talous muuttuvat, myös yritysten on muututtava. Liiketoimintojen digitalisointi ja automatisointi koetaan monessa yrityksessä muutoksen selviytymisen edellytykseksi – ja olemme osittain samaa mieltä. Haluamme kuitenkin painottaa, että pohjimmiltaan liiketoiminnan palvelevat ihmisiä. Siksi jokaisen yrityksen tärkein tehtävä on ymmärtää ihmisen elämää, ymmärtää oma roolinsa osana ihmisen elämää – ja kehittää liiketoimintaa eri tasoilla tästä ymmärryksestä käsin.

Liiketoiminta on etääntynyt kauaksi tästä ajattelutavasta: strategiaa, tuotteita, palveluita, markkinointia jne. kehitetään omissa siiloissaan, neuvotteluhuoneissa, henkisesti kaukana asiakkaista. Tässä ypäyhtälössä piilee valtavia mahdollisuuksia – toimialariippumattomasti.

Yhdistämme puheenvuorossamme teoriaa käytännön kokemukseen – ja vastaamme palvelumuotoilun ydinkysymyksiin: mitä, miksi, mihin ja miten?

Puheenvuorollamme on tehdastakuu: se tuottaa oivalluksia – toimialariippumattomasti

TAKAISIN KOULUTUSKOKONAISUUKSIIN