OCMG Nordic Oy on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija, joka tuntee vaikuttajansa aidosti

OCMG Nordic Oy on ensimmäinen suomalainen vaikuttajamarkkinoinnin toimisto, joka on tuonut vaikuttajamarkkinointiin sisältömarkkinoinnin tehot ja vahvan monikanavaisuuden. Yritys yhdistää tunnetut brändit ja kiinnostavimmat vaikuttajat luoden kohderyhmiä puhuttelevia matcheja.

OCMG Nordicin tavoitteena on tehdä tehokasta B2B- ja B2C -vaikuttajamarkkinointia – ja muuttaa alan totuttuja toimintamalleja. Pelkän vaikuttajien välittämisen sijaan OCMG Nordic panostaa vaikuttajiensa tuntemiseen ja markkinoinnin koko keinovalikon parempaan hyödyntämiseen.

Vaikuttajamarkkinoinnin ylivoimaisuus tunnetaan hyvin ja sen toimivuus ei kasvusuuntauksesta huolimatta ole hiipunut. Vaikuttajien avulla tavoitetaan juuri oikeat kohderyhmät, sopivalla hetkellä ja saadaan kaupalliset viestit läpi samaistuttavasti.

Vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisen elinehto ovat kuitenkin räätälöidyt, hyvin konseptoidut ja vaikuttajan profiiliin uskottavasti sopivat sisällöt. Brändien ja vaikuttajien täytyy muodostaa täydellisiä liittoja.

Mikä on OCMG Nordicin tapa toimia?

OCMG Nordic on tuonut vaikuttajamarkkinoinnin osaksi sisältömarkkinoinnin hyviksi tunnistetut keinot ensimmäisenä Suomessa. Tällä luodaan yhä kattavampaa tavoittavuutta ja puhuttelevuutta.

Oikeiden kohtaamispaikkojen määrittelyn sekä monikanavaisuuden avulla vaikuttajien käytöstä saadaan suurin hyöty. Siksi se on OCMG Nordicille itsestään selvä osa toimintamalleja. Tätä tukemaan yrityksellä on ainoana vaikuttajamarkkinointitoimistona yhteistyösopimukset Suomen suurimpiin mediataloihin takaamassa kilpailukykyiset hinnat.

OCMG Nordicille laatu on merkittävä arvo. Jokaisen tuotetun sisällön täytyy olla kanavaansa kunnioittava ja kohderyhmän pysäyttävä. Tämän takia vaikuttajasisältöjen tuottamiseen käytetään aina kokeneita ammattilaisia, sisältöstrategia, sisällönsuunnittelijaa ja valokuvaajaa.

Ostopäätökseen johdattaminen ja taktisten viestien arvo ymmärretään OCMG Nordicilla hyvin. Tavoitteena ei ole tehdä ainoastaan viihdyttävää sisältöä – vaan myös ohjata kohti ostosta.

Tärkeintä onnistumisessa on kuitenkin hyvä vuorovaikutus. Tiiviin yhteistyön ja tarkan kuuntelemisen avulla voimme yhdistämme mainostajat oikeisiin vaikuttajiin ja löydämme kohderyhmää puhuttelevimmat viestit.

Kerron mielelläni lisää!

Janika Tommila

Toimitusjohtaja, perustajaosakas

045 845 9449

janika@ocmgnordic.com