Aihe on todella laaja joten käyn sen läpi esimerkin kautta. Mutta punainen lanka on se, että nykypäivän asiakas ei toimi enää niin, että hän poimisi ajatuksen tietystä toimijasta jostain kanavasta ja sitten siirtyisi erikseen toiseen viestimeen millä hän saa kontaktin toimijaan. Yhteydenotto pitää olla yhden klikkauksen päässä. Otetaan esimerkki: Sanotaan että kilpailu asiakkaista on kovaa mutta…

Lue lisää
Johanna Säynäjäkangas, Sofia Forsberg & Mikko Koivisto

Elämme ajassa, jossa palvelumuotoilu on noussut merkittäväksi ilmiöksi ja moni yritys on herännyt sen mahdollisuuksiin menestyvän palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Miten tästä ilmiöksi nousseesta kehittämisotteesta saadaan sitten oikeasti hyötyä ja kestävää kilpailuetua yrityksille? Palvelumuotoilun haltuun ottaminen on avain kestävään kilpailuetuun Tutkimusten* perusteella muotoilulla on vaikutusta yritysten kilpailukykyyn ja menestymiseen etenkin silloin, kun sitä hyödynnetään strategisella tasolla. Yksittäisillä…

Lue lisää
Linda Asikainen

Tunne lukusi ja tunne ihmisesi. Nämä ovat kaksi ensimmäistä keinoa. Olen huomannut, että usein meillä johtajilla on lukujen johtaminen paremmin hallussa kuin ihmisten. Oman kokemukseni mukaan Suomessa lukujohtaminen jopa syö ihmisten johtamisen. En näe hyvänä, että ihmisten johtaminen unohtuu, mutta jokaisen johtajan ja myyjänkin tulee tuntea lukunsa. Niiden merkitystä ei voi aliarvioida. Myynninjohtajan on ymmärrettävä…

Lue lisää
Riikka Tanner

Kiitos palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun yleistymisen, vihdoin meilläkin puhutaan asiakkaan nostamisesta keskiöön. Keskeisenä ajatuksena on asiakkaan tai loppukäyttäjän (näkökulman) tuominen osaksi palvelukehitystä ja se, että pyritään ratkaisemaan asiakkaan todellisia ongelmia, sen sijaan että kuvittelemme tietävämme mitä asiakkaan kokemat haasteet arjessa ovat. Maailma palveluntarjoajan ja asiakkaan silmin näyttää jokseenkin erilaiselta. Olen tavannut urani aikana koko joukon tuotepäälliköitä…

Lue lisää