Tulevaisuuden myyntityö on menestyksen rakentamista yhdessä asiakkaan kanssa. Liiketoimintaa edistävien ratkaisujen tarjoaminen tekee myyjän työstä entistä mielenkiintoisempaa ja palkitsevampaa mutta samaan aikaan myös vaativampaa. Myyntityöhön liittyy paljon myyttejä, kuten se, että hyväksi myyjäksi synnytään ja vielä sitkeämpänä se, että hyvä tuote myy itse itsensä. Pia Hautamäki, myynnin yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulusta, pitää molempia käsityksiä vanhanaikaisina ja…

Lue lisää

Asiakaskokemuksesta on tullut yrityksille yksi kasvun avaintekijöistä. Vaikka asiakaskokemus on merkittävässä roolissa jo ennen varsinaisen asiakassuhteen syntymistä, on sen merkitys vieläkin tärkeämpi asiakassuhteen aikana. Olemassaolevalle asiakkaalle on suunnilleen 6-8 kertaa helpompi myydä lisää tai uudelleen sama palvelu kuin jos käyttäisit saman ajan uuden asiakkaan hankintaan. Jos ajatellaan sama asia toisin päin, jokaista menetettyä asiakasta kohden…

Lue lisää

Moniin meistä on iskostettu epäonnistumisen pelko niin syvälle, että se häiritsee olennaisesti kaikkea tekemistä ja kehittymistä. Amerikassa konkurssin kokenut yrittäjä noteerataan entistä vahvempana, eikä luuserina kuten Suomessa. Pelkäämään on opittu jo koulussa. Nuorten Ääni -toimitus teki vuonna 2013 lähes tuhannelle yhdeksäsluokkalaiselle kyselyn jossa kysyttiin millainen on opettajan mielestä hyvä oppilas. Vastaus ei yllätä.    Oppilaat…

Lue lisää

Myynnin automaatio tarjoaa yritykselle paljon mahdollisuuksia kasvun tehostamiseksi. Ensimmäisenä ajatuksena myynnin automaatiosta mieleen juolahtaa helposti chattirobotit ja tekoäly, mutta oikeastaan myynnin automaatiossa pääsee liikkeelle hyvin yksinkertaisin keinoin. Toki vaihtoehtoja nykyaikaisissa ja moderneissa järjestelmissä riittää jo todella korkeankin tason automatisointiin. Yksi ensimmäisistä tavoitteista myynnin automaation hyödyntämisessä on hyvä olla myyntitiimin ajankäytön tehostaminen. Keskimäärin myyjien ajasta menee…

Lue lisää

Aihe on todella laaja joten käyn sen läpi esimerkin kautta. Mutta punainen lanka on se, että nykypäivän asiakas ei toimi enää niin, että hän poimisi ajatuksen tietystä toimijasta jostain kanavasta ja sitten siirtyisi erikseen toiseen viestimeen millä hän saa kontaktin toimijaan. Yhteydenotto pitää olla yhden klikkauksen päässä. Otetaan esimerkki: Sanotaan että kilpailu asiakkaista on kovaa mutta…

Lue lisää
Johanna Säynäjäkangas, Sofia Forsberg & Mikko Koivisto

Elämme ajassa, jossa palvelumuotoilu on noussut merkittäväksi ilmiöksi ja moni yritys on herännyt sen mahdollisuuksiin menestyvän palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Miten tästä ilmiöksi nousseesta kehittämisotteesta saadaan sitten oikeasti hyötyä ja kestävää kilpailuetua yrityksille? Palvelumuotoilun haltuun ottaminen on avain kestävään kilpailuetuun Tutkimusten* perusteella muotoilulla on vaikutusta yritysten kilpailukykyyn ja menestymiseen etenkin silloin, kun sitä hyödynnetään strategisella tasolla. Yksittäisillä…

Lue lisää

Jos sinä tai teidän yritys ei vaivaudu olemaan läsnä, vastaamaan kysymyksiin tai käymään keskustelua silloin, kun asiakkaasi sitä tarvitsee. Rekrymaailmaa usein kritisoidaan siitä, että kandidaatit jätetään työnhaussa oman onnensa nojaan. Että “eihän se niin mene asiakaspuolellakaan, että ostavaa asiakasta kohdeltaisi samalla lailla”. Mutta hyvin usein edelleen kohdellaan, ja varsinkin kovasti kasvavilla ja jo isoilla yrityksillä…

Lue lisää
Linda Asikainen

Tunne lukusi ja tunne ihmisesi. Nämä ovat kaksi ensimmäistä keinoa. Olen huomannut, että usein meillä johtajilla on lukujen johtaminen paremmin hallussa kuin ihmisten. Oman kokemukseni mukaan Suomessa lukujohtaminen jopa syö ihmisten johtamisen. En näe hyvänä, että ihmisten johtaminen unohtuu, mutta jokaisen johtajan ja myyjänkin tulee tuntea lukunsa. Niiden merkitystä ei voi aliarvioida. Myynninjohtajan on ymmärrettävä…

Lue lisää
Riikka Tanner

Kiitos palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun yleistymisen, vihdoin meilläkin puhutaan asiakkaan nostamisesta keskiöön. Keskeisenä ajatuksena on asiakkaan tai loppukäyttäjän (näkökulman) tuominen osaksi palvelukehitystä ja se, että pyritään ratkaisemaan asiakkaan todellisia ongelmia, sen sijaan että kuvittelemme tietävämme mitä asiakkaan kokemat haasteet arjessa ovat. Maailma palveluntarjoajan ja asiakkaan silmin näyttää jokseenkin erilaiselta. Olen tavannut urani aikana koko joukon tuotepäälliköitä…

Lue lisää
Linda Asikainen

Olen ilolla mukana Tampere Business Meet-tapahtuman asiantuntijoissa. Myynti on asia, joka on tarjonnut minulle aina elantoni, tuonut elämääni suurta sisältöä onnistumisineen ja joskus lähes vienyt järkenikin. Olen myynnin puolella. Tarkastelen myyntiä niin myynninjohtajan lasien kautta, kuten nyt myös juuri aloittaneen yrittäjän näkökulmasta. En ole koskaan ajatellut, että myynti olisi helppoa. Vaikka myyjille tarjoutuu paljon erilaisia…

Lue lisää

Olin nähnyt, kuinka suuret kulut ja hidasta kasvu kosmetiikka-alan pienyrittäjällä oli ja kuinka startupin toimitusjohtajan kaikki aika ja energia meni vaikean osakaskiistan ratkaisemiseksi. En voinut kuvitellakaan haluavani tehdä sellaista elämänvalintaa; että tulevaisuuteni olisi kummankaan kaltaista. Alku Aloitin vapaaehtoistoiminnan v. 2016 ja löysin kutsumukseni: mentoroinnin. En nauti mistään sen enemmän kuin auttaa ihmisiä löytämään töitä! Kun…

Lue lisää
Linda Asikainen

Linda on raudankova myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, joka on johtanut muutamankin isomman yrityksen myyntiä menestyksekkäästi. Lindan kyky konseptoida ja kirkastaa yritysideaa, sekä kaivaa kaikista paras esiin on tunnettua hänestä puhuttaessa. Linda on suorapuheinen, rehti ja aito – hänen rohkeutensa ja älykkyytensä inspiroi ihmisiä päivittäin. Lindan puhuessa ja valmentaessa paatuneempikin myynnin konkari syttyy uusiin liekkeihin. Linda…

Lue lisää